<<späť
       Základné nátery pod vnútorné a fasádne farby a omietky
Názov materiálu, použitie
Balenie
Cena
Spotreba
Tiefgrund LH                                                     
8 m2 / l
základný náter pre exteriéry s obsahom minerálneho
5 l
436,00 Sk
       
rozpúšťadlazpevňuje minerálne podklady
Základný náter na všetky podklady s pieskovým povrchom, optimálne
použitie po odstránení starých fasádnych farieb, kde vniká
hlboko do podkladu, nie je vhodný do interiéru
Tiefgrund LF
1 l
101,00 Sk
       
10 m2 / l
základný náter pre interiéry a exteriéry, s hĺbkovým pôsobením
5 l
393,00 Sk
       
vodou riediteľný základný náter - ekologický, bez rozpúšťadla
10 l
734,00 Sk
       
a bez emisií. Bezfarebný základný náter vodou riediteľný, zpevňuje
silne pieskové nasiakavé podklady.
Vzhľadom k veľkému hľbkovému pôsobeniu sa optimálne hodí pre
podklady s obsahom sádry a na hotové dodávané omietkoviny
Tiefgrund LF - koncentrát
1 l
172,00 Sk
       
35 m2 / l
Koncentrovaný prípravok k riedeniu - 3 diely vody : 1 diel koncentrátu
10 l
1 240,00 Sk
    
350 m2 / l
WBS MicroSil „Konzentrat“                                                
1 l
1 705,00 Sk
    
5 m2 / l
hydrofóbna koncentrovaná impregnácia na báze silikónu
pre exteriéry aj interiéry – výborná priepustnosť pár, ekologická, bez
rozpúšťadla a bez emisií. Vodou riediteľná – na betón, omietky,
podhľady, plynobetón a na všetky minerálne podklady.
Vhodná tiež k vonkajšej impregnácii vodných žľabov
Silikatverdûnner                                                                     
1 l
126,00 Sk
       
6 m2 / l
silikátový základný náter a riedidlo pre silikátové farby pre
5 l
526,00 Sk
       
interiéry a exteriéry, ekologický - bez rozpúšťadla  emisií.
10 l
871,00 Sk
       
Kombinovaný prípravok pre všetky silikátové interiérové a fasádne
farby Mipa – použitie podľa listu technických informácii
Riediť 1 : 1 s vodou a pridať 1 diel farby
Putzgrund                                         
5 l
547,00 Sk
       
6 m2 / l
základný náter pod MIPA omietky pre interiéry a exteriéry
10 l
1 025,00 Sk
    
na báze syntetického epoxidu-disperzia – ekologický, bez rozpúšťadla.
Vodou riediteľný, jemne štruktúrovaný difúzny prednáter, dobre držiaci,
odolný proti poveternostným vplyvom – pre špachtľovanie,
preškrabávanie a valčekom nanášané štrukturálne omietky
Riediť  vodou max. 10 %
                                                                                                                                                                                                                                      
Pro mix Decorative
Komplexný systém tónovania
stavebných farieb k
profesionálnemu použitiu
Farby ekologické
bez rozpúšťadiel