Vnútorné farby >>

 nové horizonty pre dodávateľov a užívateľov

-
! stránka vo výstavbe!
flexibilita a veľká rýchlosť dodávok v systému
     

Pro Mix Decorative

  a

Industry
-
maximálna kvalita a široký sortiment výrobkov
-
vysoká presnosť farebných odtieòov
-
vynikajúca technická kvalita a užitočnosť všetkých
materiálov
Pro mix Decorative
Komplexný systém tónovania stavebných farieb 
k profesionálnemu použitiu
Stavebný program
Priemyslový program
Autolaky
Základné nátery pod nátery a
omietky
Plniace a špachtlovacie
materiály pre úpravu drobných
nerovností rysiek a dier
Systémy vrchných lakov
Vnútorné a vonkajšie farby
Základné a plniace materiály
s
antikoróznymi účinkami
Systémy OC – pastelové
vrchné farby
Dekoratívne štrukturálne
stierkové omietky
Vrchné laky v prevedení
alkydových živíc, vinylov-PVC
a v prevedení 1K bez zložky
tvrdidiel
Systémy BC – matalizované a
perleťové laky
Špachtlovacie materiály pre
povrchovú úpravu múrov a 
betónov
Vrchné laky v prevedení
polyuretan – akrylátov a
v
prevedení 2K so zložkou
tvrdidiel
Systém vyhľadávania a
miešanie farieb
Základné nátery pod laky,
špachtlovacie materiály,
špeciálne prípravky pre úpravu
kovov
Vrchné laky v prevedení
epoxidivých živíc a v prevedení
2K so zložkou tvrdidiel
Systémy stierkových tmelov,
striekacích tmelov a základov
Laky krycie a špeciálne
Vrchné laky v prevedení
nitrokombinaèné a akrylátové a
v
prevedení 1K bez zložky
tvrdidiel
Systém 2K a 1 K čírych
vrchných lakov
Impregnačné, základné a
bezfarebné laky na drevo
Špeciálne produkty používané
v
priemysle
Základné a plniace nátery
Lazúry
Riedidlá a tvrdidlá používané
v
priemyslovom programe
Ostatné doplnkové systémy