<<späť

Dekoratívne a štrukturálne omietky >>

Fasádne farby
Názov materiálu, použitie
Balenie
Cena
Spotreba
Fassadenfarbe 2000
5 l / 8 kg
389,00 Sk
         
77,8 Sk/l
cca 6 m2/l
oteruvzdorná farba odolná voči poveternostným
48,7 Sk/kg
cca 3,8 m2/kg
vplyvom, - pre exteriéry na báze akrylátu, matná,
10 l / 16 kg
717,00 Sk
         
71,7 Sk/l
difúzna. Nezvetrá, dobre kryje – na omietky, betón,
44,8 Sk/kg
na jeden
murivo, eternit, ako aj na iné únosné podklady
15 l / 24 kg
1 194,00 Sk
      
79,6 Sk/l
náter
49,8 Sk/kg
Fassaden-Fûllfarbe
2,5 l / 4,2 kg
250,00 Sk
         
100,0 Sk/l
cca 6 m2
odolná voči oteru - DIN 53778 odolná voči
59,6 Sk/kg
cca 3,7 m2/kg
poveternostným vplyvom aj silným dažďom.
5 l / 8,3 kg
443,00 Sk
         
88,6 Sk/l
Odolná voči UV žiareniu – na báze akrylátových
53,4 Sk/kg
na jeden
disperzí, - ekologická, bez rozpúšťadla. Krycia, difúzna
10 l / 16,5 kg
878,00 Sk
         
87,8 Sk/l
náter
a s malým vnútorným pnutím–na omietky, murivo ako
53,2 Sk/kg
aj na iné súdržné podklady
MipaSil
10 l / 16 kg
989,00 Sk
         
98,9 Sk/l
cca 6 m2
odolná voči oteru, DIN 53778 odolná voči
61,2 Sk/kg
cca 3,8 m2/kg
poveternostným vplyvom aj silným dažďom.
15 l / 24 kg
1 425,00 Sk
      
95 Sk/l
Odolná voči ÚV žiareniu – na báze akrylátových
59,4 Sk/kg
na jeden
disperzí s charakterom silikátových farieb, ekologická,
náter
bez rozpúšťadla.Veľmi dobre kryje, difúzna a bez
vnútorného pnutia
Fassaden-Silikonharzfarbe
2,5 l / 3,9 kg
487,00 Sk
         
194,4 Sk/l
cca 6,5 m2
odolná voči poveternostným vplyvom a silným
124,9 Sk/kg
cca 4,2 m2/kg
dažďom, vodoodpudivá, difúzny odpor sd = 0,05 mm
10 l / 15,5 kg
1 762,00 Sk
      
176,2 Sk/l
vysoká krycia schopnosť, - ekologická. Odolná voči
113,7 Sk/kg
na jeden
ÚV žiareniu a starnutiu, malé vnútorné pnutie, vysoká
15 l / 23,3 kg
2 116,00 Sk
      
141,1 Sk/l
náter
krycia schopnosť, výdatná farba na všetky podklady
90,8 Sk/kg
Fassaden-Silikat
10 l / 15,1 kg
1 110,00 Sk
      
111 Sk/l
cca 6 m2
odolná voči poveternostným vplyvom, vysoko
73,5 Sk/kg
cca 3,9 m2/kg
difúzna, ekologická bez rozpúšťadla. Veľmi odolná,
15 l / 22,7 kg
1 533,00 Sk
      
102,2 Sk/l
farba biela a stará biela, na minerálne podklady,
67,5 Sk/kg
na jeden
omietky, vápencové murivo, ako aj na staré súdržné
náter
nátery silikátových farieb,- vhodná na sanačné omietky
Mipasan mit Abperleffekt
10 l / 12,3 kg
2 265,00 Sk
      
226,5 Sk/l
cca 6 m2
špeciálna fasádna farba na báze silikónov, samo -
184,1 Sk/l
cca 4,9 m2/kg
mývateľná – z náteru steká s dažďovou vodou všetka
15 l / 18,5 kg
3 346,00 Sk
      
223,1 Sk/l
špina, ekologická, bez rozpúšťadla. Prepúšťa vodné
180,9 Sk/kg
na jeden
pary, má len malé vnútorné pnutia, je odolná voči
náter
silným dažďom a iným poveternostným vplyvom
Sockelfarbe
5 l / 8,25 kg
543,00 Sk
         
108,6 Sk/l
cca 6 m2
odolná voči poveternostným vplyvom a voči oteru
65,8 Sk/kg
cca 3,7 m2/kg
difúzna, - vysoká krycia schopnosť, - na svetle stála
s fungicídnou prísadou, ekologická, bez rozpúšťadiel.
na jeden
Na báze syntetickej disperzie – k dekoratívnym
náter
úpravám soklov a fasád – na omietky, betón, murivo
všetky dobre držiace staré nátery, v interiéroch vhodná
tiež pre haly a podjazdy
Farebné odtiene dľa vzorkovníka