Detail
   
Ŕ.1
Zákazka :
ul. Žabinská 40
911 05  TrenŔín
min. 10 cm
min. 10 cm
min. 10 cm
HYDROIZOLA╚NÁ VRSTVA
ELASTOCENE P4
(PROTEADUO ELASTOCENE/P)
min. 10 cm
Výhradný zástupca pre Slovensko
DLAŽBA do maltového lôžka
PRAH OTVORU
( keramický, betónový,...)
DLAŽBA na ter˛e
IZOLÁCIA  V  MIESTE
VSTUPU