Referencie – realizácia našimi pracovníkmi

 

A. Nepochôdzne strechy

 

Thermo-solar Žiar nad Hronom +zateplenie

5 500 m2

ZSPŠ Nové Mesto nad Váhom +zateplenie

4 700 m2

Mediaprint - KAPA, Bratislava

1 500 m2

ZŠ Čachtice

2 500 m2

Poľnonákup Martin

600 m2

SCP, Ružomberok

1 200 m2

ZŠ Nové Mesto nad Váhom

400 m2

TU Košice

650 m2

CHIROS Košice

450 m2

SOU polygrafické, Bratislava

1 350 m2

Hala YAZAKI, Prievidza +zateplenie

5 600 m2

Soc. ústav, Trenčín +zateplenie

440 m2

Dom dôchodcov, Bánovce n/B +zateplenie

350 m2

Fotoateliér Bartánus, Trenčín +zateplenie

370 m2

AOZ Trenčín +zateplenie

480 m2

Prístavba Prior Zvolen

330 m2

ŠD ul. Bernoláka BA

900 m2

SOU poľnohospodárske, Nové Mesto n/Váhom

810 m2

NS Jednota Košice +zateplenie

1 200 m2

Výrobná hala SACHS Slovakia, Trnava +zateplenie

4 700 m2

AB KOVO Beluša +zateplenie

350 m2

AB Q-ex, Trenčín

600 m2

Kaderníctvo a kozmetika, Trenčín +zateplenie

450 m2

Pozemné stavby Trenčín, ul. Nábrežná

850 m2

ZŤS plus Dubnica n/V

1 200 m2

Kasárne Bzinská 1, Nové Mesto n/V, +zateplenie

700 m2

Archív, Trenčín

850 m2

Dopraskav OZ 06,Bratislava + zateplenie

750 m2

Ubytovňa ZŤS Považská Bystrica

836 m2

Hotel Tatra, Trenčín

485 m2

VÚ, Nové Mestio n/V + zatepleni

1 020 m2

SAD Trnava

1 870 m2

BD Dubnica + zateplenie

1 055 m2

Penzión Domov Dôchodcov, Trenčín + zateplenie

790 m2

Lugera a Maklér Trenčín

825 m2

GR Dopraskav, Bratislava + zateplenie

1 450 m2

Building Trade, Žilina, parkovisko

1 120 m2

MŠ Legionárska, ul 1. mája,  Stromova, Legionárska + zateplenie

1 560 m2

SLSP, Velký Meder

690 m2

Polyf. Dom, Partizánske + zateplenie

820 m2

UNIBANKA  Košice

350 m2

Zdravotné středisko – Špitálska, Trenčín + zateplenie

695 m2

UNOMED Trenčín +zateplenie

600 m2

Ozeta Neo, Trenčín

920 m2

ZŠ Novomeského,Trenčín + zateplenie

1 020 m2

PPS Detva, + zateplenie

4 350 m2

 

                  

B. Pochôdzne strechy

 

BD  Trenčín, Bratislava,.........

3 500 m2

Hotel Albertíno Piešťany +zateplenie + dlažba na terče

250 m2

Planetárium Žiar nad Hronom +zateplenie + dlažba na terče

150 m2

Luxor, Bratislava +zateplenie + dlažba na terče

220 m2

Stavoprojekt, Bratislava +zateplenie + dlažba na terče

170 m2

PRIOR Zvolen +zateplenie + dlažba na terče

215 m2

Kino Metro, Trenčín +zateplenie + dlažba na terče

120 m2

Dlhé Diely, Bratislava

150 m2

Zámocká ul. ,Polydom,Bratislava

480 m2

BD, Horný Šianec, Trenčín +zateplenie + dlažba na terče

1 650 m2

 
  

C. Vegetačné strechy

 

Sporiteľna Košice + Detva+Trenčín

750 m2

Lieč. dom Dobromila, Tr.Teplice + zateplenie

65 m2

RD Trenčín, Bratislava, Nitra, Detva, Stará Turá + zateplenie

1 050 m2

Bytové domy, Horný Šianec, Trenčín + zateplenie

650 m2

 

D. Zemné a tlakové izolácie

 

ČSOB Trenčín

2 570 m2

Národná onkológia , Bratislava

650 m2

Istrobanka Levice

260 m2

BABY NOVA Topolčany

1 200 m2

Lugera a Maklér, Trenčín

735 m2

Barbakan  Trenčín

560 m2

Britská Ambasáda- Rezidencia, Bratislava

375 m2

Bytové domy, Horný Šianec, Trenčín

4 090 m2

BD Dubnica n/V

1 350 m2

E. Ľahká strešná krytina - Rova, Rannila, Stamina

 

B.j. Trenčín - Juh

4 200 m2

ZS H. Súča

850 m2

TSÚS, Nové Mesto n/V

630 m2

VH fy Welding, Topolčany

550 m2