Rez:    
Popis realizácie : 
-
vyčistenie vyzretého betónového pobkladu zbaveného všetkých nečistôt a výstupkov 
-
aplikácia penetračného náteru INDEVER MOTORWAYS na vodorovnú plochu ( cca 0,4 l/m2)
a na zvislú plochu ( cca 0,5 l/m2)
-
mechanické kotvenie oplechovania ukončenia mostovky ( nie je zahrnuté v rozpočte, záleží od
hrúbky a r.š okapového plechu alebo od lemovania izolačným pásom COPERSUN)
-
napojenie oplechovania mostovky na betónový podklad PROTEADUO P5 (nie je súčasťou
rozpočtu)
-
izolácie detailov ( kút, roh, kotviace prvky, odvodňovač,.....) (nie je súčasťou rozpočtu)
-
celoplošné natavenie hydroizolačného pásu PROTEADUO P5
-
prekrytie detailov ( kúty, rohy ) a natavenie zvislej plochy pásom PROTEADUO P5
s
presahom na vodorovnú plochu cca 200 mm (nie je súčasťou rozpočtu) 
-
bližšie v „Technologickom predpise zhotovenia hydroizolácie“
     vrchná vrstva  PROTEADUO P5
     penetračný náter – INDEVER MOTORWAYS
     betónový podklad  
9.  Izolácia mostných  konštrukcií
bet. podklad
penetr. náter
INDEVER MOTORWAYS
zosilnenie prestupu š. 250 mm
PROTEADUO P5
zvislá plocha 
PROTEADUO P5
vrchná vrstva  PROTEADUO P5
zosilnenie prestupu š. 250 mm PROTEADUO P5
okapový plech nastrelený
penetračný náter – INDEVER MOTORWAYS