Rez:    
Popis realizácie : 
-
vyčistenie betónového podkladu od všetkých nečistôt
-
aplikácia penetračného náteru  na vodorovnú plochu ( cca 0,3 l/m2) a na zvislú plochu ( cca
0,5 l/m2)
-
zosilnenie kútov a rohov izolačným pásom  o šírke 250 mm (nie je súčasťou rozpočtu)
-
celoplošné vodorovné natavenie hydroizolačného pásu  
-
celoplošné zvislé natavenie pásom . Pri výškach nad 2 m sa  kotví v spojoch po cca 350 mm
samonarážacími hmoždinkami.
-
ako ochrannodrenážna vrstva sa použije nopová fólia
 
ŽB doska 200 mm
vrchná vrstva  
penetračný náter 
betónový podklad 
8.  Izolácia proti tlakovej vode
vrchná vrstva
zosilnenie prestupu š. 250 mm
penetračný náter 
betónový podklad