Rez:    
Popis realizácie : 
-
vyčistenie betónového podkladu od všetkých nečistôt
-
aplikácia penetračného náteru  na vodorovnú plochu ( cca 0,3 l/m2) a na zvislú plochu ( cca
0,5 l/m2)
-
zosilnenie kútov a rohov izolačným pásom  o šírke 250 mm (nie je súčasťou rozpočtu)
-
celoplošné vodorovné natavenie hydroizolačného pásu  
-
celoplošné zvislé natavenie pásom . Pri výškach nad 2 m sa  kotví v spojoch po cca 350 mm
samonarážacími hmoždinkami.
-
miesto prímurovky sa môže použiť ochranno drenážna vrstva (nie je súčasťou rozpočtu)
 
vrchná vrstva
penetračný náter 
betónový podklad 
7.  Izolácia proti zemnej vlhkosti a radonu
ochranno drenážna vrstva
vrchná vrstva- zvislá plocha
zosilnenie prestupu è. 250 mm
                                                
penetračný náter 
betónový podklad