Rez:     
Popis realizácie : 
-
vyčistenie strešného plášťa od všetkých nečistôt
-
aplikácia penetračného náteru na zvislú plochu ( cca 0,5 l/m2)
-
mechanické ukotvenie podkladnej vrstvy , ktorá má na spodnej strane filcovú podložku, ktorá
vytvára klznú a separačnú vrstvu oddeľujúcu od drevenného záklopu
-
zosilnenie prestupov cez strechu ( atika, strojovòa, svetlík, vetracia šachta,....) izolačným
pásom  o šírke 250 mm (nie je súčasťou rozpočtu)
-
celoplošné natavenie hydroizolačného pásu s minerálnym posypom
-
prekrytie prestupov cez strechu pásom s presahom na vodorovnú plochu cca 150 mm (nie je
súčasťou rozpočtu)
vrchná vrstva 
                        
podkladná vrstva 
drevenný záklop 
6 + 6.A Izolácia na drevenný záklop bez zateplenia