Rez:     
Popis realizácie : 
-
vyčistenie strešného plášťa od všetkých nečistôt
-
bodové nalepenie ( cca 5 bodov / m2) alebo mechanické ukotvenie tepelnej izolácie
ROCKWOOL, hr. 140 mm
-
ukotvenie podkladnej vrstvy
-
zosilnenie prestupov cez strechu ( atika, strojovòa, svetlík, vetracia šachta,....) izolačným
pásom  o šírke 250 mm (nie je súčasťou rozpočtu)
-
celoplošné natavenie hydroizolačného pásu s prísadami proti prerastaniu koreňov
PREVENTOL B2 
-
vyspravenie vpustí natavením (nie je súčasťou rozpočtu)
-
prekrytie prestupov cez strechu pásom s presahom na vodorovnú plochu cca 200 mm (nie je
súčasťou rozpočtu)
-
volné položenie drenážnej a filtračnej vrstvy  na vodorovnú plochu a vytiahnutie na zvislú
plochu  
-
realizácia násypu zeminy a sadovníckych úprav ( nie je zahrnutá do rozpočtu)
zemina
drenážna a filtračná vrstva  
vrchná vrstva
podkladná vrstva 
bodovo nalepená ( alebo kotvená) tep. izolácia ROCKWOOL hr. 140 mm
betónový podklad  
5.  Izolácia pod vegetáciu so zateplením Rockwool,  R = 3