Rez:     
Popis realizácie : 
-
vyčistenie strešného plášťa od všetkých nečistôt
-
bodové nalepenie ( cca 5 bodov / m2) alebo mechanické ukotvenie tepelnej izolácie
ROCKWOOL, hr. 140 mm
-
ukotvenie podkladnej vrstvy
-
zosilnenie prestupov cez strechu ( atika, strojovòa, svetlík, vetracia šachta, ....) izolačným
pásom PROTEADUO o šírke 250 mm (nie je súčasťou rozpočtu)
-
celoplošné natavenie hydroizolačného pásu vyspravenia vpustí natavením (nie je súčasťou
rozpočtu)
-
osadenie samotiažnych odvetracích komínkov po štvorcoch 6 x 6 m (nie je súčasťou
rozpočtu)
-
prekrytie prestupov cez strechu pásom s presahom na vodorovnú plochu cca 200 mm (nie je
súčasťou rozpočtu)
 
vrchná vrstva s minerálnym posypom
podkladná vrstva 
bodovo nalepená ( alebo kotvená) tep. izolácia ROCKWOOL hr. 140 mm
betónový podklad alebo profilový plech 
4.  Izolácia so zateplením Rockwool,  R = 3