Rez:
Popis realizácie : 
-
vyčistenie vyrovnaného podkladu od všetkých nečistôt ( nerovný podklad – väčšia spotreba)
-
aplikácia podkladnej vrstvy  na vodorovnú a zvislú plochu ( cca 3,5 kg/m2) 
-
položenie výstužnej PE pletiva na vodorovnú plochu a následne na zvislú plochu s presahom
na vodorovnú plochu cca 80 mm
-
pokládka keramickej dlažby a obkladu do hydroizolačného tmelu  ( cca 3 kg/m2) 
-
realizácia špárovania na vodorovnej a zvislej ploche 
11.  Keramická dlažba do hydroizolaèného lepidla
keramická dlažba
hydroizolačný tmel  3 kg/m2
PE pletivo
hydroizolačný tmel 3,5 kg/m2
vyrovnaný betónový podklad alebo opravená jestvujúca
dlažba
keramický obklad
hydroizolačný tmel  3 kg/m2
PE pletivo
hydroizolačný tmel  3,5 kg/m2
vyrovnaný betónový podklad
alebo opravený jestvujúci
obklad