Rez:    
Popis realizácie : 
-
vyčistenie vyzretého betónového pobkladu zbaveného všetkých nečistôt a výstupkov 
-
aplikácia penetračného náteru  na vodorovnú plochu ( cca 0,4 l/m2) a na zvislú plochu ( cca
0,5 l/m2)
-
prekrytie špár hydroizolačným pásom 
-
celoplošné natavenie zvislej plochy hydroizolačným pásom
-
izolácie detailov ( kút, roh, kotviace prvky, odvodňovač,.....) (nie je súčasou rozpočtu)
-    celoplošné natavenie vodorovnej plochy hydroizolačného pásu , s presahom na zvislú plochu cca
     30 cm, z toho 15 cm natavených a 15 cm volných na prekrytie
     vrchná vrstva
     penetračný náter 
     betónový podklad  
10.  Izolácia tunelov a podzemných konštrukcií
ochranno drenážna vrstva
zosilnenie prestupu š. 250 mm  
zvislá plocha  
penetračný náter  
betónový podklad