Hydroizolácie a krytiny

 
Alternatívy riešenia
Technologický predpis striech
Technologický predpis hydroizolácie mostných konštrukcií
Detaily
Referencie Mosty
Strechy
 


 

 

p.č.

Alternatívy riešenia

 Cena za 1 m2
1 Rekonštrukcia jestvujúcej strechy bez zateplenia od 9,45 €
2 Rekonštrukcia jestvujúcej strechy so zateplením- R = + 1,25 od 22,30 €
3 Hydroizolácia so zateplením, spádovaný Polybetón/Plynobetón/ - R = + 3 od 53,35 €
4 Hydroizolácia so zateplením, Rockwool – R = + 3 od 42,31 €
5 Vegetačná strecha so zateplením Rockwool – R = + 3, vrchná vrstva obsahuje prísady proti prerastaniu koreňov bez drenážnej a filtračnej vrstvy od 55,99 €
6 Hydroizolácia na drevený záklop bez zateplenia – jednofarebná vrchná vrstva od 17,35 €
7 Hydroizolácia proti zemnej vlhkosti a radónu od 8,21 €
8 Hydroizolácia proti tlakovej vode od 11,40 €
9 Hydroizolácia mostnej konštrukcie od 12,21 €
10 Hydroizolácia tunelov a podzemných konštrukcií od 11,93 €
11 Keramická dlažba do hydroizolačného lepidla ( aj rekonštrukcia) od 58 €
   

Ceny sú čisto informačné a bez DPH